Skip to content

Medycyna pracy

Oferujemy usługi w zakresie Medycyny pracy. W Goldenmed Serock mogą Państwo skorzystać ze wszystkich badań diagnostycznych i laboratoryjnych, a także konsultacji specjalistycznych.

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE


Badania wstępne dla:
• nowych pracowników przed podjęciem pracy
• pracowników po zmianie stanowiska pracy
• zmiany charakteru stanowiska pracy, jeśli zmieniły się czynniki zagrożenia

Badania okresowe dla:
• pracowników przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne dla:
• pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Wydajemy odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia w zależności od potrzeb danego stanowiska pracy.

BADANIA KIEROWCÓW


Wykonujemy kompleksowe badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub o poszerzenie kategorii, łącznie z wydaniem zaświadczenia.

POZWOLENIE NA BROŃ


Wykonujemy kompleksowe badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni, łącznie z wydaniem zaświadczenia.

PSYCHOTECHNIKA


Oferujemy badania i testy psychotechniczne wymagane przy prowadzeniu dużych pojazdów, przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni oraz na niektórych stanowiskach pracy.

NASI SPECJALIŚCI


Dr n. med. Szamborski Robert